AFTERVIEW MIX ‘XTASE’

Datum: 25 november 2021 - 28 november 2021 | Tijd: 12:00 am

Een schilderij is geen beeld van een ervaring, maar is de ervaring‘, Mark Rothko.

Voorafgaand aan en tijdens de finissage van de EXPOSITIE ‘COLORATECTURA‘ hebben wij overweldigende reacties mogen ontvangen op het werk van CARLOS SILVA. Een greep uit enkele reacties: ‘Prachtig, indrukwekkend, emotionele ervaring, verbinding met kleuren voelen, vrolijk, zo blij te zijn geweest, kleur en vorm belevenis, trance, extase, ontzettend knap gemaakt, dankbaar, top, kippenvel zo mooi, super georganiseerd‘. Dank aan alle bezoekers hiervoor, geweldig!!!

Omdat wij daarbij tevens verzoeken ontvingen om het werk nogmaals te ‘beleven’ dan wel het werk als  ‘must see’ nog door anderen te laten beleven zal eenmalig een AFTERVIEW MIX ‘XTASE’ worden gehouden.  Nog eenmaal de kans om ook het prachtige werk van CARLOS SILVA te bewonderen dan wel om dat ene werk nog een keer te zien. Een MIX van het bezichtigen van de expositie door middel van een privé-afspraak van donderdag 25 t/m zaterdag 27 NOVEMBER (ook mogelijk in de avonduren) en/of de mogelijkheid van het bezichtigen zonder afspraak tijdens een vrije inloop op zondag 28 NOVEMBER a.s van 13 tot 17 uur.

CARLOS’ werkwijze is een nevenschikking van controle en toeval, die doet denken aan oude kalligrafie-idealen. Elke penseelstreek heeft een gecontroleerde precisie, evenals de vloeiendheid van de lijn en de spontaniteit van de pols. Hij gebruikt veel levendige kleuren in zijn werk, waarbij elke tint ook zorgvuldig wordt gekozen en in de compositie wordt geplaatst. Deze combinatie van gebaren, vormen en kleuren vormt Carlos’ architecturaal geabstraheerde oeuvre.

  • WANNEER?
  • DONDERDAG 25  T/M ZATERDAG 27 NOVEMBER:  kunst op afspraak op een door u gewenst tijdstip / rustig moment (ook mogelijk in de avonduren): BEL, MAIL of DM ons voor het maken van een (privé)afspraak (conform RIVM-maatregelen).
  • ZONDAG 28 NOVEMBER van 13 tot 17 uur: kunst zonder afspraak, VRIJE INLOOP (conform RIVM-maatregelen).

WELKOM!!!

Zie ook | See also: https://carlossilva.org/

A painting is not a picture of an experience, but is the experience.‘, Mark Rothko.

Prior to and during the finissage of the EXHIBITION ‘COLORATECTURA’ we received overwhelming reactions to the work of CARLOS SILVA. A selection of some reactions: ‘Beautiful, impressive, emotional experience, feeling connection with colors, cheerful, so happy to have seen, color and form experience, trance, ecstasy, very cleverly made, grateful, top, goosebumps so beautiful, super organised’. Thanks to all visitors, so great!!!

We also received requests to ‘experience’ the work again or to let others experience the work as a ‘must see’, so an AFTERVIEW MIX ‘XTASE’ will be held once. One more chance to admire the beautiful work of CARLOS SILVA or to see that one work again. A MIX of viewing the exhibition by means of a private appointment from Thursday 25 to Saturday 27 NOVEMBER (also possible in the evenings) and the possibility of viewing without an appointment during a free walk-in on Sunday 28 NOVEMBER a.s. from 1 – 5 pm.

CARLOS’ practise is a juxtaposition of control and chance, reminiscent of ancient calligraphy ideals. Each brushstroke has controlled precision, as well as also showing fluidity of the line and spontaneity of the wrist. He uses many vibrant colors within his work, with each shade also being carefully chosen and placed within the composition. This combination of gestures, shapes and colors form Carlos’ architecturally abstracted body of work.

  • WHEN?
  • THURSDAY 25 TO SATURDAY 27 NOVEMBER: art by appointment at a time / quiet moment of your choice (also possible in the evenings): CALL, MAIL or DM us to make a (private) appointment (in accordance with RIVM measures).
  • SUNDAY 28 NOVEMBER from 1 to 5 pm: art without appointment, FREE ENTRANCE (in accordance with RIVM measures).

WELCOME!!!