Disclaimer / Copyrights

DISCLAIMER

LUCIA NOVALIS besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens en informatie op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. LUCIA NOVALIS kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LUCIA NOVALIS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website en de daarop/-daardoor verstrekte informatie. Tevens aanvaardt LUCIA NOVALIS geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of sites die verwijzen naar de site van LUCIA NOVALIS.

Despite LUCIA NOVALIS makes the utmost efforts to ensure the completeness, accuracy, currentness and accessibility of the contents of this website, no rights can be derived from the information contained within it. LUCIA NOVALIS can not garantee that this website is functioning without faults or incompleted items. LUCIA NOVALIS is not liable for the consequences of the use, in any manner whatsoever, of the information offered at her website or websites which is referred to.

COPYRIGHTS

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LUCIA NOVALIS is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal, foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.lucianovalis.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Voor een verzoek tot gebruik van de informatie van www.lucianovalis.nl kunt u contact opnemen met info@lucianovalis.nl

All rights reserved. All copyrights and other intellectual property rights on all the text, images, and other materials on this website (www.lucianovalis.nl) are the property of LUCIA NOVALIS. For a request to use the information of www.lucianovalis.nl, please contact info@lucianovalis.nl

Wageningen, 1 september 2023