ARTISTTALK EXPOSITIE | EXHIBITION ‘COLORATECTURA’

Datum: 21 november 2021 | Tijd: 1:00 pm - 5:00 pm

Een schilderij is geen beeld van een ervaring, maar is de ervaring‘, Mark Rothko.

Tijdens de laatste dag van de SOLO-EXPOSITIE ‘COLORATECTURA‘ zal een ‘kunstenaarsgesprek’ worden gehouden met CARLOS SILVA, kunstenaar, architect en meubelontwerper. Carlos Silva zal een toelichting geven op zijn werk en zijn werkwijze demonstreren. Geboren (1971)  en getogen in Cali, Colombia studeerde hij eerst architectuur aan de Universidad Javeriana in Bogota. Sinds 1999 woonachtig en werkzaam in Berlijn, Duitsland. Carlos’ werkwijze is een nevenschikking van controle en toeval, die doet denken aan oude kalligrafie-idealen. Elke penseelstreek heeft een gecontroleerde precisie, evenals de vloeiendheid van de lijn en de spontaniteit van de pols. Hij gebruikt veel levendige kleuren in zijn werk, waarbij elke tint ook zorgvuldig wordt gekozen en in de compositie wordt geplaatst. Deze combinatie van gebaren, vormen en kleuren vormt Carlos’ architecturaal geabstraheerde oeuvre.

De LAATSTE KANS om meer dan 55 kleurrijke werken te zien in combinatie met een ontmoeting met de kunstenaar Carlos Silva.

FEESTELIJKE AFSLUITING op ZONDAG 21 NOVEMBER van 13 tot 17 uur:
kunstenaar CARLOS SILVA uit Berlijn is aanwezig ! VAN HARTE WELKOM !!!

Download de uitnodiging | the invitation

Zie ook | See also: https://carlossilva.org/

A painting is not a picture of an experience, but is the experience.‘, Mark Rothko

During the last day of the SOLO EXHIBITION ‘COLORATECTURA‘ an ‘artist talk’ will be held with CARLOS SILVA, artist, architect and furniture designer. Carlos Silva will explain his work and demonstrate his method. Born (1971) and educated in Cali, Colombia, he first studied Architecture at the Universidad Javeriana in Bogota. Since 1999 living and working in Berlin, Germany. Carlos’ practise is a juxtaposition of control and chance, reminiscent of ancient calligraphy ideals. Each brushstroke has controlled precision, as well as also showing fluidity of the line and spontaneity of the wrist. He uses many vibrant colors within his work, with each shade also being carefully chosen and placed within the composition. This combination of gestures, shapes and colors form Carlos’ architecturally abstracted body of work.

The LAST CHANCE to see more than 55 colorful works combined with a meeting with the artist Carlos Silva. 

FINISSAGE SATURDAY 21 NOVEMBER 1 – 5 pm: the artist from Berlin is present! WELCOME!