BEST WISHES | ARTDATE

Datum: 3 januari 2022 - 20 februari 2022 | Tijd: 12:00 am

Galerie LUCIA NOVALIS kijkt terug op een indrukwekkende solo-expositie ‘COLORATECTURA’ met het prachtige kleurrijke werk van de Colombiaanse kunstenaar CARLOS SILVA uit Berlijn. Galerie en kunstenaar zijn verheugd te kunnen aankondigen dat wij ook in de toekomst zullen blijven samenwerken, zowel in Wageningen als in Berlijn!

Een aantal werken zijn momenteel nog in stock in de HuysGalerie in Wageningen te bewonderen, dus grijp uw kans nu het nog kan. Is dat ene werk nog op uw netvlies blijven nagalmen, heeft u de eerdere expositie gemist of bent u nog op zoek naar een bijzonder kado? Neem contact met ons op voor het plannen van een ‘persoonlijke date met (het werk van) Carlos Silva’.

Interesse in het plannen van een ‘ARTDATE’? BEL, MAIL of DM ons voor het maken van een afspraak op een door u gewenst tijdstip. WELKOM!!

In de tussentijd bedankt Galerie LUCIA NOVALIS alle bezoekers en wenst een ieder ALLE GOEDS & EEN KLEURRIJK 2022 !! Graag tot ziens!

Zie ook | See also: https://carlossilva.org/

•       •       •

Gallery LUCIA NOVALIS looks back on an impressive solo exhibition ‘COLORATECTURA‘ with the beautiful colorful work of the Colombian artist CARLOS SILVA from Berlin. Gallery and artist are pleased to announce that we will continue to work together in the future, both in Wageningen and in Berlin!

A number of works are currently still in stock in the HuysGalerie in Wageningen, so take your chance while you still can. Did that one work still reverberate in your memory, did you miss the previous exhibition or are you still looking for a special gift? Contact us to schedule a ‘personal date with (the work of) Carlos Silva’.

Interested in planning an ‘ARTDATE’?

CALL, MAIL or DM us to make an appointment at a time of your choice. WELCOME!!

In the meantime, Gallery LUCIA NOVALIS thanks all visitors and wishes everyone ALL THE BEST & A COLORFUL 2022 !! We are looking forward to seeing you!