EXPOSITIE | EXHIBITION ‘COLORATECTURA’

Datum: 23 oktober 2021 - 21 november 2021 | Tijd: 12:00 am

23 OKT t/m 21 NOV  VR | ZA | ZO van 13 – 17 uur

SOLO EXPOSITIE met werk van CARLOS SILVA (BERLIJN, COLOMBIA): laat u betoveren tijdens een indrukwekkende reis door kleuren en vormen.

CARLOS SILVA, kunstenaar, architect en meubelontwerper geboren en getogen in Cali, Colombia. Sinds hij in 1999 naar Berlijn verhuisde, evolueerde het stadslandschap op natuurlijke wijze zijn creatieve richting. Carlos ‘ eerdere werken verkennen zijn persoonlijke en architecturale observaties van de stad, overgebracht via een aantal media: schilderkunst, installatie en beeldhouwkunst.

Carlos blijft zich concentreren op geometrie en klassieke proporties, een verdere invloed van zijn architecturale geest. Zijn werkwijze is een nevenschikking van controle en toeval, die doet denken aan oude kalligrafie-idealen. Elke penseelstreek heeft een gecontroleerde precisie, evenals de vloeiendheid van de lijn en de spontaniteit van de pols. Hij gebruikt veel levendige kleuren in zijn werk, waarbij elke tint ook zorgvuldig wordt gekozen en in de compositie wordt geplaatst. Deze combinatie van gebaren, vormen en kleuren vormt Carlos’ architecturaal geabstraheerde oeuvre.

FEESTELIJKE OPENING op ZATERDAG 23 OKTOBER om 15 uur: kunstenaar uit Berlijn aanwezig ! VAN HARTE WELKOM !!!

EXTRA EVENT tijdens opening:  ‘kunstenaarsgesprek’ waarbij u meer over CARLOS SILVA en zijn werk te weten kunt komen.

Download de uitnodiging | the invitation

Zie ook | See also: https://carlossilva.org/

SOLO EXHIBITION with work by CARLOS SILVA (BERLIN, COLOMBIA): let yourself be mesmerized during an impressive journey through colors and shapes.

CARLOS SILVA, artist, architect and furniture designer who was born and raised in Cali, Colombia. Since moving to Berlin in 1999, the urban landscape naturally evolved his creative direction. Carlos’ earlier works explore his personal and architectural observations of the city, conveyed through a number of mediums: painting, installation and sculpture.

Carlos continues to focus on geometry and classical proportions, a further influence of his archictectual mind. His practise is a juxtaposition of control and chance, reminiscent of ancient calligraphy ideals. Each brushstroke has controlled precision, as well as also showing fluidity of the line and spontaneity of the wrist. He uses many vibrant colors within his work, with each shade also being carefully chosen and placed within the composition. This combination of gestures, shapes and colors form Carlos’ architecturally abstracted body of work.

VERNISSAGE SATURDAY 23 OCTOBER 3 pm: MEET & GREET the artist from Berlin! WELCOME!

EXTRA EVENT during opening: ‘artist talk’ where you can learn more about CARLOS SILVA and his work!