LUCIA NOVALIS VISITS VILLA ARION

Datum: 10 september 2023 | Tijd: 11:00 am - 5:00 pm

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 van 11 tot 17 uur

Tijdens de Landelijke OPEN MONUMENTENDAG met als thema LEVEND ERFGOED’ organiseert LUCIA NOVALIS in o.a. de Stijlkamer van het prachtige gemeentelijke monument ‘VILLA ARION’  te Wageningen een EXPOSITIE met kleurrijke werken van ERICA WELLING & CARLOS SILVA (voor meer info, zie hieronder). Een unieke kans om bezichtiging van een indrukwekkend monumentaal pand met haar authentieke details en designs te combineren met authentieke en krachtige kunst, een streling voor het oog op meerdere fronten! Laat u, in een omgeving waar de adem van het verleden gepassioneerd voelbaar is, meeslepen door kleur en vorm. Hoe levend kan erfgoed zijn!!

During the National OPEN HERITAGE DAY with the theme ‘LIVING HERITAGE’, LUCIA NOVALIS organizes an EXHIBITION with colorful works of ERICA WELLING & CARLOS SILVA (for more info, see below) in the beautiful municipal monument ‘VILLA ARION‘ in Wageningen. A unique opportunity to combine a visit to an impressive monumentual building with its authentic details and designs with authentic and powerful art, a delight to the eye on several fronts! In an environment where the breath of the past is passionately felt, let yourself be carried away by color and form. How alive can heritage be!!

  • WANNEER? ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 van 11 tot 17 uur
  • WAAR? Niemeijerstraat 6 WAGENINGEN
  • VRIJE TOEGANG
  • WHEN? SUNDAY 10 SEPTEMBER 2023 from 11 AM until 5 PM 
  • WHERE? Niemeijerstaat 6 WAGENINGEN
  • FREE ENTRANCE

Zie ook | See also: Open Monumentendag 2023

& Open Monumentendag Wageningen

VILLA ARION

De historie van deze villa aan de westkant van Wageningen (Niemeijerstraat 6) is onlosmakelijk verbonden met de illustere dokter Theodorus Niemeijer (1859-1951). Hij was vanaf 1886 werkzaam in de stad en heeft in het pand decennialang zijn huisartsenpraktijk gerund. De huidige eigenaren Janny van Gijssel en JanDirk Bulens hebben Villa Arion met geduld en liefde weer in haar oude glorie teruggebracht met als bestemming niet alleen wonen maar ook een B&B, kookstudio en vergaderlocatie. Tijdens Open Monumentendag kan het gehele pand worden bewonderd en vormt o.a. de gerestaureerde Stijlkamer & de Hal het podium voor de expositie in samenwerking met LUCIA NOVALIS.

The history of this villa on the west side of Wageningen (Niemeijerstraat 6) is inextricably linked to the illustrious doctor Theodorus Niemeijer (1859-1951). He worked in the city from 1886 and ran his general practice in the building for decades. The current owners Janny van Gijssel and JanDirk Bulens have patiently and lovingly restored Villa Arion to its former glory, with a B&B, cooking studio and meeting location in addition to living. During Heritage Day, the entire building can be admired and the restored Style Room & the Hall the stage for the exhibition in collaboration with LUCIA NOVALIS.

Zie ook | See also: Villa Arion

met werk van:

ERICA WELLING | MR-ONTWERP

Haar werk kenmerkt zich door het zoeken naar het afwijkende, anders zien, authenticiteit, intensiteit, bevreemding, passie voor kleur en grafische elementen, met als hoofddoel ‘het voelen van het zien’. Tijdens de Open Monumentendag zijn meerdere werken te zien waaronder het speciaal voor deze expositie gemaakte NIEUW WERK Hereditas Vestigium-I t/m III’ passend bij het thema van de Open Monumentendag. Erica is aanwezig om een toelichting te geven op haar (nieuwe) werk!

Her work is characterized by the search for the deviant, seeing differently, authenticity, intensity, alienation, passion for color and graphic elements, with the main goal of ‘feeling the seeing’. Several works can be seen during Open Monuments Day, including the NEW WORK ‘Hereditas Vestigium-I to III’, specially made for this exhibition and based on the theme of Open Monuments Day. Erica is present to explain her (new) work!

Zie ook | See also: Erica Welling

CARLOS SILVA

De van oorsprong Colombiaanse kunstenaar Carlos Silva woont en werkt sinds 1999 in Berlijn. Hij gebruikt veel levendige kleuren in zijn werk, waarbij elke tint ook zorgvuldig wordt gekozen en in de compositie wordt geplaatst. Zijn werk is een nevenschikking van controle en toeval. Elke penseelstreek heeft een gecontroleerde precisie, evenals de vloeiendheid van de lijn en de spontaniteit van de pols. Tijdens Open Monumentendag zijn meerdere werken te zien!

The Colombian artist Carlos Silva is based since 1999 in Berlin. He uses a lot of vibrant colors in his work, with each hue also carefully chosen and placed in the composition. His work is a juxtaposition of control and chance. Each brush stroke has a controlled precision, as does the smoothness of the line and the spontaneity of the pulse. Several works can be seen during Open Heritage Day!

Zie ook | See also: Carlos Silva