MEET & GREET the artists

Datum: 4 februari 2024 | Tijd: 12:00 pm - 5:00 pm

ONTMOET de kunstenaars op 4 februari a.s.! Vanaf dinsdag 30 januari a.s. organiseert Galerie LUCIA NOVALIS in AMSTERDAM voor 3 weken een GROEPS-EXPOSITIE met als titel ‘VIBRANTE‘! Niet alleen wordt Amsterdam ook wel een vibrante stad genoemd, ook de tentoongestelde werken van 3 verschillende kunstenaars bestaan uit een energieke mix van abstracte werken met vibrante kleuren, geheel passend bij de trend van 2024!

De expositie start op dinsdag 30 januari a.s. en op de eerste zondag, 4 februari, wordt een MEET & GREET georganiseerd waarbij alle 3 kunstenaars aanwezig zijn en zij met enthousiasme een toelichting op de werken geven. De in Berlijn wonende kunstenaar CARLOS SILVA zal speciaal voor deze heugelijke dag overkomen! U kunt de kunstenaars ontmoeten, vragen stellen, samen toasten op deze zinnenprikkelende expositie! Kortom: een gezellig samenzijn waarbij u meer te weten kunt komen over de achtergronden van de werken, de werkwijzen, materialen en de persoon achter de werken kunt leren kennen.

MEET the artists February 4th! From Tuesday, January 30, Gallery LUCIA NOVALIS will organize a GROUP EXHIBITION in AMSTERDAM for 3 weeks entitled ‘VIBRANTE‘! Not only is Amsterdam also called a vibrant city, the exhibited works of 3 different artists also consist of an energetic mix of abstract works with vibrant colors, completely in line with the trend of 2024!

The exhibition starts on Tuesday, January 30th and on the first Sunday, February 4th, a MEET & GREET will be organized where all 3 artists will be present and they will enthusiastically explain the works. The Berlin-based artist CARLOS SILVA will come over especially for this memorable day! You can meet the artists, ask questions and toast this stimulating exhibition together! In short: a pleasant get-together where you can learn more about the background of the works, the working methods, materials and get to know the person behind the works.

 • WANNEER? zondag 4 FEBRUARI 2024 van 12 tot 17 uur.
 • WAAR? Pop-up GERARD DOUSTRAAT 76 AMSTERDAM
 • EXPOSITIE OPEN: DINSDAG T/M ZONDAG 12 – 17 uur. Maandag gesloten.
 • DINSDAG 30 JANUARI 12 – 17 uur: START
 • ZONDAG 4 FEBRUARI 12 – 17 uur: ONTMOET de kunstenaars !!
 • ZONDAG 18 FEBUARI 12 -17 uur: FEESTELIJKE FINISSAGE !
 • VRIJE TOEGANG
 • WHEN? SUNDAY 4 FEBRUARI 2024 from 12 AM until 5 PM 
 • WHERE? Pop-up GERARD DOUSTREET 76 AMSTERDAM
 • EXHIBITION OPEN: TUESDAY until SUNDAY 12 – 5 PM
 • TUESDAY 30 JANUARY 12-5 PM: START
 • SUNDAY 4 FEBRUARY 12- 5 PM: MEET & GREET the artists !!
 • SUNDAY 18 FEBRUARY 12-5 PM: FINISSAGE !
 • FREE ENTRANCE

Download de uitnodiging | the invitation

met werk van:

BIRGIT PEDERSEN

De van oorsprong Deense kunstenaar, voorheen woonachtig in Amsterdam, werkt en woont in Wageningen. Ze streeft ernaar zo vrij mogelijk te zijn in haar werk en varieert tussen verschillende disciplines. haar inspiratie komt van Aristoteles: ‘Het doel van kunst is niet om het uiterlijke van dingen weer te geven, maar eerder het innerlijke, want dat is de echte werkelijkheid.’

The originally Danish artist, formerly lived in Amsterdam, works and lives in Wageningen. She strives to be as free as possible in her work and varies between disciplines. Her inspiration comes from Aristotle: ‘the purpose of art is not to reflect the outward but rather the inner appearance of things, but the inner, because that is the actual reality.

Zie ook | See also: Birgit Pedersen

 

CARLOS SILVA

De van oorsprong Colombiaanse kunstenaar Carlos Silva woont en werkt sinds 1999 in Berlijn. Hij gebruikt veel levendige kleuren in zijn werk, waarbij elke tint ook zorgvuldig wordt gekozen en in de compositie wordt geplaatst. Zijn werk is een nevenschikking van controle en toeval. Elke penseelstreek heeft een gecontroleerde precisie, evenals de vloeiendheid van de lijn en de spontaniteit van de pols.

The Colombian artist Carlos Silva is based since 1999 in Berlin. He uses a lot of vibrant colors in his work, with each hue also carefully chosen and placed in the composition. His work is a juxtaposition of control and chance. Each brush stroke has a controlled precision, as does the smoothness of the line and the spontaneity of the pulse. 

Zie ook | See also: Carlos Silva

ERICA WELLING | MR-ONTWERP

Heeft roots in Amsterdam en Arnhem en werkt en woont in Wageningen. Haar werk kenmerkt zich door anders zien, authenticiteit, intensiteit, passie voor kleur, grafische elementen en vormen, met als hoofddoel: ‘het voelen van het zien’. W. Goethe: ‘licht, duisternis en kleur samen zijn het enige dat voor het oog het ene object van het andere onderscheidt en de delen van het object van elkaar onderscheiden.

The artist, with roots in Amsterdam and Arnhem, works and lives in Wageningen. Her work is characterized by seeing differently, authenticity, intensity, passion for color, graphic elements and forms, with the main goal: ‘the feeling the seeing’. W. Goethe: ‘light, darkness and colour together are the only thing that to the eye that differentiates the one object of the other and the parts of the object apart’.

Zie ook | See also: Erica Welling

ADRES | ADDRESS:

Gerard Doustraat 76 | 1072 VW | AMSTERDAM

Dinsdag t/m Zondag 12 – 17 u

Tuesday until Sunday 12 – 5PM 

PARKEREN | PARKING:

Parkeergarage Albert Cuyp | uitgang Zuid