VALENTINE’S XTRA

Datum: 11 februari 2024 - 18 februari 2024 | Tijd: 12:00 pm - 5:00 pm

11 T/M 18 FEBRUARI 2024 van 12 tot 17 uur

‘Houd van het leven van dag tot dag, kleur voor kleur, aanraking voor aanraking.’ – Sylvia Plath

Met Valentijnsdag en de laatste week van expositie ‘VIBRANTE’ in aantocht, viert Galerie LUCIA NOVALIS de liefde voor kunst met een ‘ Valentijns XTRA’. Een speciale actie passend bij een speciale groepsexpositie waarbij de passie voor kleur centraal staat en kleurrijke, heldere en eclectische werken in een energieke mix samenkomen. Kunst als dopamine-boost!! Bij aankoop van een werk tijdens deze expositie in de periode 11 t/m 18 februari ontvangt u een restaurant cadeaubon (*) om de liefde voor kunst te vieren tijdens een lunch of diner in een restaurant naar keuze. 

 • bij aankoop van een kunstwerk vanaf 350 tot 750 Euro een restaurant cadeaubon t.w.v. 50 Euro;
 • bij aankoop van een kunstwerk vanaf 750 tot 1000 Euro een restaurant cadeaubon t.w.v. 75 Euro;
 • bij aankoop van een kunstwerk vanaf 1000 Euro een restaurant cadeaubon t.w.v. 100 Euro;

‘Love life day by day, color by color, touch by touch.’ – Sylvia Plath

With Valentine’s Day and the last week of the ‘VIBRANTE’ exhibition approaching, Galerie LUCIA NOVALIS celebrates the love for art with a ‘Valentine’s XTRA’. A special promotion in line with a special group exhibition where the passion for color is central and colorful, bright and eclectic works come together in an energetic mix. Art as a dopamine boost!! When you purchase a work during this exhibition in the period 11 to 18 February, you will receive a restaurant gift voucher (*) to celebrate your love for art during lunch or dinner in a restaurant of your choice.

 • when purchasing a work of art from 350 to 750 Euro, a restaurant gift voucher worth 50 Euro;
 • when purchasing a work of art from 750 to 1000 Euro, a restaurant gift voucher worth 75 Euro;
 • when purchasing a work of art above 1000 Euro, a restaurant gift voucher worth 100 Euro;
 • WANNEER? van zondag 11 t/m  zondag 18 FEBRUARI 2024 van 12 tot 17 uur 
 • WAAR? Pop-up GERARD DOUSTRAAT 76 AMSTERDAM
 • OPEN: DINSDAG T/M ZONDAG 12 – 17 uur.
 • ZONDAG 18 FEBUARI 12 -17 uur: FEESTELIJKE FINISSAGE !
 • VRIJE TOEGANG
 • WHEN? SUNDAY 11 until SUNDAY 18 FEBRUARI 2024 from 12 AM until 5 PM 
 • WHERE? Pop-up GERARD DOUSTREET 76 AMSTERDAM
 • OPEN: TUESDAY until SUNDAY 12 – 5 PM
 • SUNDAY 18 FEBRUARY 12-5 PM: FINISSAGE !
 • FREE ENTRANCE

Download de uitnodiging | the invitation

met werk van:

BIRGIT PEDERSEN

De van oorsprong Deense kunstenaar, voorheen woonachtig in Amsterdam, werkt en woont in Wageningen. Ze streeft ernaar zo vrij mogelijk te zijn in haar werk en varieert tussen verschillende disciplines. haar inspiratie komt van Aristoteles: ‘Het doel van kunst is niet om het uiterlijke van dingen weer te geven, maar eerder het innerlijke, want dat is de echte werkelijkheid.’

The originally Danish artist, formerly lived in Amsterdam, works and lives in Wageningen. She strives to be as free as possible in her work and varies between disciplines. Her inspiration comes from Aristotle: ‘the purpose of art is not to reflect the outward but rather the inner appearance of things, but the inner, because that is the actual reality.

Zie ook | See also: Birgit Pedersen

 

CARLOS SILVA

De van oorsprong Colombiaanse kunstenaar Carlos Silva woont en werkt sinds 1999 in Berlijn. Hij gebruikt veel levendige kleuren in zijn werk, waarbij elke tint ook zorgvuldig wordt gekozen en in de compositie wordt geplaatst. Zijn werk is een nevenschikking van controle en toeval. Elke penseelstreek heeft een gecontroleerde precisie, evenals de vloeiendheid van de lijn en de spontaniteit van de pols.

The Colombian artist Carlos Silva is based since 1999 in Berlin. He uses a lot of vibrant colors in his work, with each hue also carefully chosen and placed in the composition. His work is a juxtaposition of control and chance. Each brush stroke has a controlled precision, as does the smoothness of the line and the spontaneity of the pulse. 

Zie ook | See also: Carlos Silva

ERICA WELLING | MR-ONTWERP

Heeft roots in Amsterdam en Arnhem en werkt en woont in Wageningen. Haar werk kenmerkt zich door anders zien, authenticiteit, intensiteit, passie voor kleur, grafische elementen en vormen, met als hoofddoel: ‘het voelen van het zien’. W. Goethe: ‘licht, duisternis en kleur samen zijn het enige dat voor het oog het ene object van het andere onderscheidt en de delen van het object van elkaar onderscheiden.

The artist, with roots in Amsterdam and Arnhem, works and lives in Wageningen. Her work is characterized by seeing differently, authenticity, intensity, passion for color, graphic elements and forms, with the main goal: ‘the feeling the seeing’. W. Goethe: ‘light, darkness and colour together are the only thing that to the eye that differentiates the one object of the other and the parts of the object apart’.

Zie ook | See also: Erica Welling

ADRES | ADDRESS:

Gerard Doustraat 76 | 1072 VW | AMSTERDAM

Dinsdag t/m Zondag 12 – 17 u

Tuesday until Sunday 12 – 5PM 

PARKEREN | PARKING:

Parkeergarage Albert Cuyp | uitgang Zuid of Heinekenplein