NIEUWE FORMULE | NEW FORMULA

Datum: 1 september 2023 - 31 december 2023 | Tijd: 12:00 am

Gestart op een vaste stek in het centrum van Wageningen heeft LUCIA NOVALIS haar vleugels uitgeslagen en haar horizon verbreed naar plaatsen in binnen- en buitenland. De vaste locatie aan de Nudestraat Wageningen, waar de basis is gelegd en wij bijzondere ontmoetingen hebben gehad en vele mooie en enthousiaste reacties hebben mogen ontvangen, is losgelaten en er zullen migrerende exposities en overige activiteiten worden georganiseerd. Wij hopen met deze NIEUWE formule op alle fronten grenzen te kunnen verleggen en zo verder te kunnen groeien. De missie van LUCIA NOVALIS: ONTDEKKEN | ONTWIKKELEN | ONTMOETEN, bouwen wij op deze wijze gepassioneerd verder uit. Dat doen wij graag samen en in verbinding, dus vliegt u mee in dit nieuwe hoofdstuk? Wij zien u graag tijdens een van onze exposities en/of overige activiteiten!

LET OP: Het postadres is gewijzigd, het telefoonnummer en email-adres blijven hetzelfde!

• De eerstkomende expositie volgens deze nieuwe formule zal op 10 SEPTEMBER A.S. plaatsvinden tijdens Open Monumentendag in Villa Arion te Wageningen met werk van ERICA WELLING & CARLOS SILVA. Voor meer info, zie item: LUCIA NOVALIS VISITS VILLA ARION.

Van harte WELKOM!!

Started at a permanent location in the center of Wageningen, LUCIA NOVALIS has spread her wings and broadened her horizon to places in the Netherlands and abroadThe permanent location on Nudestraat Wageningen, where the foundation was laid and we had special encounters and received many wonderful and enthusiastic reactions, has been released  and migrating exhibitions and other activities will be organized. We hope to be able to push boundaries on all fronts with this NEW formula and so to continue the grow. In this way we passionately bring DISCOVER | DEVELOP | MEET, the mission of LUCIA NOVALIS, to a next level. We like to do that together and in connection, so do you fly along in this new chapter? We look forward to seeing you during one of our exhibitions and/or other activities!

NOTE: the postal address has changed, the telephone number and email address remain the same!

• The first exhibition according to this NEW formula will be held on SEPTEMBER 10th during National Heritage Day in Villa Arion in Wageningen with work by ERICA WELLING & CARLOS SILVA. See the item: LUCIA NOVALIS VISITS VILLA ARION.

You are VERY WELCOME!!!